Het geluk is slechts in ons zelf te vinden.
Het kon zich niet beter verstoppen.

Julien de Valckenaere