Vrijheid is wat je doet
met wat je is aangedaan

Jean Paul Sartre