Reikende handen

Oefening armen uitreiken

Liefhebben betekent ons openstellen voor zowel het negatieve als het positieve - voor zowel verdriet, smart en teleurstelling, als vreugde, vervulling en een intensiteit van bewustzijn waarvan we voordien niet wisten dat ze mogelijk was.
Rollo May

Achtergrond

In deze oefening oefen je met gebaren die heel natuurlijk zijn voor kleine kinderen maar die je wellicht afgeleerd hebt als je je te vaak afgewezen hebt gevoeld. Een klein kind strekt de armen om opgepakt en geknuffeld te worden. Het is een heel natuurlijk gebaar dat meestal liefdevol wordt beantwoord.
Als er om een of andere reden niet goed wordt gereageerd kan het kind de natuurlijke neiging om uit te reiken gaan inhouden. Het verstart op de momenten dat het eigenlijk liefde wil krijgen. Hiermee voorkomt hij dat hij zich afgewezen gaat voelen. 'Want als je niet aangeeft dat je wilt knuffelen is het minder erg als je niet wordt geknuffeld'.

De verstarring die ervoor zorgt dat de reflex om te reiken wordt tegengehouden, kan een automatisch patroon worden. Aangeleerde automatische patronen voelen natuurlijk aan omdat ze al jarenlang worden uitgevoerd, maar zijn niet natuurlijk.

De oefening

  • Zorg dat je stevig geaard staat. (Zie Chakra 1)
  • Strek je armen en buig ze een beetje, alsof je iemand wilt omhelzen. Doe deze beweging langzaam en bewust.
  • In eerste instantie kan deze beweging onwennig aanvoelen. Dan doe je het goed.
  • Blijf een tijdje met gespreide armen staan en merk wat dat met je doet. Het kan zijn dat er emoties opkomen die je als kind niet kon toelaten omdat je niet sterk genoeg was.
  • Oefen dit een paar keer.
  • Als het uitreiken goed gaat, doe het dan met een persoon tegenover je. Deze persoon mag niet reageren, alleen liefdevol toekijken. Dit kan gevoelens van afwijzing teweegbrengen. Zie die gevoelens onder ogen als ze opkomen en besef dat het kind niet sterk genoeg was om hiermee om te gaan, maar dat jij dat wel bent.
  • BeĆ«indig de oefening met de belofte dat jij lief voor jezelf zult zijn, ook (juist!) als andere mensen dat niet zijn