Chakra 6

 vorige volgende

Chakra 6: Voorhoofdchakra

Je intiemste relatie is de relatie met je gedachten.
Byron Katie

Het zesde chakra is donkerblauw (indigo) en gaat over mentale vermogens en intuïtie. Het wordt ook wel derde oog genoemd.

Het chakrasymbool

De symbolen voor alle chakra's bestaan uit een gekleurde lotusbloem met een aantal bladeren. Het aantal bladeren wordt steeds groter: vier bij het basischakra en duizend bij het kruinchakra. Bij het voorhoofdchakra zie je echter twee bloembladeren, die groter zijn dan bij de andere chakra's. Deze twee bladeren symboliseren de oorchakra's. Via deze (kleinere) oorchakra's kan je helder horen.

Thema's

 • Verbeelding
 • Inzicht
 • Dromen
 • Intuïtie
 • Hogere frequenties
 • Zelfreflectie
 • Overtuigingen
 • Patronen herkennen

Transcendentie

Het zesde chakra helpt 'boven jezelf uit te stijgen' zodat via het kruinchakra contact kan worden gemaakt met het collectief onbewuste. Dit wordt ook wel 'het verhogen van je frequentie' genoemd, of 'op een hoger trillingsnivo komen'. Hierdoor ontstaat inspiratie en krijg je intuïtieve ingevingen. Je volgt niet alleen je eigen levenspad, maar ook de collectieve levensweg die de Chinezen 'Tao' noemen. Het ontwikkelen van het voorhoofdchakra zorgt er voor dat een diep gevoel van zingeving wordt ontwikkeld. Net als bij het hartchakra voel je verbinding met andere mensen, maar omdat er ook een verbinding wordt gevoeld met god, tao, het universum, de bron of hoe je het ook wilt noemen, kan iemand met een goed ontwikkeld voorhoofdchakra ook goed zonder andere mensen. Sterker nog: de ontwikkeling van dit chakra zorgt ervoor dat je gevoelig wordt voor onechte contacten. Persoonlijke groei en ontwikkeling wordt belangrijker dan status en bij een groep horen.

Hoogsensitiviteit

Je moet in enige mate gevoelig zijn om het voorhoofdchakra te kunnen ontwikkelen. Hooggevoeligheid houdt in dat prikkels van binnen en buiten jezelf krachtig binnenkomen. Een gevoelig zenuwstelsel raakt eerder overbelast dan een robuust zenuwstelsel. Overgevoeligheid kan dan ook een valkuil zijn als je niet genoeg geaard bent om alle informatie en prikkels die binnenkomen goed te verwerken. Te veel spanning op de zenuwen zorgt letterlijk voor overspanning, wat zich kan uiten in allerlei fysieke klachten. Vooral hooggevoelige mensen moeten daarom bijzonder goed letten op hun onderste chakra's omdat die te maken hebben met het lichaam. Elke spirituele oefening moet dan ook worden ingeleid door een aardingsoefening en daarmee worden afgesloten.
Als geen aandacht wordt gegeven aan het afvoeren van de hogere energiefrequenties, kunnen fysieke problemen, verwarring en in het ergste geval psychoses ontstaan.

Overtuigingen

Ieder mens heeft bewuste en onbewuste overtuigingen. De set van overtuigingen die iemand heeft bepaalt in sterke mate zijn karakter.

Je kunt overtuigingen vergelijken met plattegronden. Een plattegrond is altijd een vereenvoudiging van de werkelijkheid. Omdat een plattegrond minder details heeft, is het makkelijker de grote lijnen te zien. Als elke trottoirtegel op de kaart zou staan, zou de kaart je niet helpen om met de auto naar je eindpunt te komen. Zo is het dus ook met overtuigingen. Bewust zijn dingen weggelaten omdat het anders te complex zou worden. Maar... alles verandert in het leven. Wegen worden omgeleid, er komen weggetjes bij. De ene keer heb je een kaart nodig om in de bossen te wandelen en een andere keer heb je een globale wegenkaart nodig om naar een stad 50 kilometer verderop te reizen.
Ook overtuigingen moeten dus regelmatig worden bijgewerkt. Helaas gebeurt dat niet zo vaak. Een overtuiging kan blind maken voor andere werkelijkheden, ze laten je zien wat je wilt zien of wat je gewend bent om te zien.

Overtuigingen zijn ideeën die je niet ter discussie stelt en daardoor helpen om snel oordelen te vellen. Als je er bijvoorbeeld van bent overtuigd dat je partner jou gelukkig moet maken, zal je meteen boos worden als je partner iets doet waar jij last van hebt.

Opvallend aan overtuigingen is dat als ze worden uitgsproken, je vaak ziet dat ze overdreven zijn of dat er dingen worden weggelaten. Een zo'n overtuiging is bijvoorbeeld dat je niet jezelf mag zijn en je altijd moet aanpassen. Veel mensen hebben de onbewuste overtuiging dat ze geen liefde waard zijn. Overtuigingen gaan gepaard met een krachtig gevoel van zeker-weten. Van: 'dat is nou eenmaal zo'.

Overtuigingen kunnen behulpzaam zijn - dan worden het hulpbronnen genoemd - of belemmerend. Een voorbeeld van een hulpbron is de overtuiging dat je goed bent, precies zoals je bent. Een belemmerende overtuiging is bijvoorbeeld dat je altijd de beste moet zijn en nooit mag falen.

Brein

Anatomie van het brein

Voor een uitleg hoe het brein is opgebouwd en hoe bepaalde soorten gedachten ontstaan, zie hier.

Als het chakra stabiel is

Een evenwichtig voorhoofdchakra kenmerkt zich door helder kunnen zien en horen. Helder in de zin dat er geen oordelen of fantasieën zijn die de boodschap vertroebelen. Je hebt contact met je intuïtie en daardoor kan je ook beslissingen nemen als je niet alle informatie beschikbaar hebt.

Een stabiel zesde chakra uit zich door enthousiasme gecombineerd met rust. Ook spanning en ontspanning zijn in evenwicht. De uitstraling van iemand met een stabiel voorhoofdchakra is erg prettig; zowel het enthousiasme als de rust zijn aanstekelijk zonder overheersend te zijn. Je voelt dat de persoon niet snel uit evenwicht is te brengen.

Als het chakra uit balans is

Als er geen goede communicatie is tussen de beide hersenhelften, is het voorhoofdchakra uit balans. Dit kan zich uiten in bijvoorbeeld te analytisch zijn en niet bij het gevoel kunnen komen, of juist te emotioneel zijn en niet in staat om je leven goed in te richten.

Een ander probleem kan zich voordoen als het 'boven jezelf uitstijgen' wordt gebruikt om te ontsnappen aan het dagelijkse leven. Mensen kunnen zo bezig zijn met spiritualiteit of geestverruimende middelen dat ze vergeten hun lichaam goed te voeden en verzorgen of ze laten over zich heen lopen.

Oefeningen

Literatuur

 • 3 Minuten Meditaties - David Harp

  Mediteren hoeft niet altijd groots te worden aangepakt. In 3 minuten kan je reeds de weldadige ontspanning van meditatie verkrijgen. Dit boek beschrijft op een nuchtere wijze hoe makkelijk en weldadig mediteren kan zijn.

 • Vier vragen die je leven veranderen- Byron Katie

  In dit boek beschrijft Byron Katie hoe mensen lijden onder het feit dat ze gedachten hebben die in strijd zijn met de werkelijkheid. Haar oplossing voor het lijden bestaat uit het jezelf stellen van vier eenvoudige vragen.

 • 365 dagen Tao - Deng Ming-Dao

  Dit boek kan tot een (dagelijks) rustpunt worden in een vaak jachtig bestaan en aanleiding zijn je even te bezinnen en stil te staan bij het waarom en de betrekkelijkheid van alle dingen.

 vorige volgende